Udlejning

Lejekontrakt

Lejekontrakt for Læborg Forsamlingshus Nr. 3 /2022

Lejers navn:                       __________________________________________

E-mail:                                __________________________________________

Dato for udlejning:            __________________________________________

Forsamlingshuset kan lejes på følgende måde:

Hele huset pr. dag:                                                       2500,- kr.

Lille sal pr. dag:                                                             1150,- kr.

Ekstra dag:                                                                      500,- kr.

Store sal til møde pr. dag:                                             1150,- kr.

Lille sal til møde pr. dag:                                                 700,- kr.

El afregnes pr. KWh med                                                      5,- kr.

Miljøgebyr, pr. udlejning                                                  100,- kr.

Et døgn er fra kl. 08:00 – 08:00

 

Der skal betales depositum på 1600,- kr. der fordeles efter følgende model. 1000,-, der tilbageholdes hvis huset ikke efterlades rengjort, 500,- à conto for el, 100,- i miljøgebyr.

Depositum skal betales senest 3 dage efter lejekontrakten er modtaget.

Hele lejen betales senest 8 dage før arrangementet afholdes.

 

Depositummet tilbagebetales – elforbrug og miljøgebyr, hvis huset afleveres rengjort.

 

Ved aflysning med mere end 30 dage før arrangement tilbagebetales det halve depositum.

Ved aflysning under 30 dage før arrangement er depositummet tabt.

Ved aflysning mindre end 1 uge før beholdes lejen af huset samt depositummet.

 

Pengene indsættes på konto i Sydbank:      Reg. 7713         konto nr. 2002429

Eller mobilepay:                                                                              nr. 409640

 

Forsamlingshuset er godkendt til 120 pers., hvilket der også er service til.

Lille sal kan rumme 30 pers.

 

Arrangementet skal holdes på adressen.

 

Forsamlingshuset udlejes kun til myndige personer, over 18 år. Lejeren skal være til stede under arrangementet.

 

Ved indbetaling af depositummet accepterer man samtidig lejekontraktens vilkår, og står til ansvar for at Forsamlingshuset afleveres i samme stand som ved lejemålets begyndelse.

 

Afhentning og returnering af nøgle skal ske efter aftale med:

Marrit Mikkelsen, Kirkebakken 2, Læborg. Tlf.: 40 46 69 99

 

 

Regler:

 

Køkken:

Opvaskemaskinen: Alt opvask skylles godt af inden det kommes i opvaskemaskinen. Det skal være hygiejnisk rent og visuelt pænt inden det sættes på deres egen plads.

 

Køleskabene skal stå på klem, når huset forlades.

 

Det er ikke tilladt at låne husets fade, skåle, gryder og andet service med hjem.

 

Køkkenaffald smides i containerne der står på siden af Forsamlingshuset ved køkkenet, flasker og dåser i hver deres beholder.

 

 Oprydning:

Sal(e):

Borde og stole sættes på plads samme sted som de er fundet.

Borde skal tørres af inden de sættes på plads.

Gulvene i salen(e) samt gangen fejes og vaskes.

 

Toiletter:

Toiletspanden tømmes samt madameposer, toiletterne aftørres og evt. skrubbes ned, gulvet fejes og vaskes.

 

Udenfor huset:

Fjern cigaret skodder og affald.

Evt. æresport skal fjernes.

 

Husk at tage hensyn til naboer, derfor skal vinduer i salen i ”køkkensiden” forblive lukket.

 

Der må ikke parkeres i indkørslen ved køkkenet, af og pålæsning er dog tilladt.

 

Enhver udgift til skade vil blive fratrukket depositummet og udgår skadens omfang mere end depositummet vil lejer blive afkrævet beløbet.

 

Læborg Forsamlingshus påtager sig ikke ansvaret for glemte sager.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Læborg Forsamlingshus.

 

Tak for din reservation af Læborg Forsamlingshus.

Vi gør opmærksom på at der ifølge vores lejekontrakt, der er medsendt, skal indbetales et depositum på:

Kr. 1.600

Inden 3 dage efter modtagelsen, af denne mail.

Senest 8 dage før Jeres arrangement skal afholdes, skal hele leje beløbet indbetales.

Depositummet tilbagebetales – elforbrug og miljøgebyr, hvis huset afleveres rengjort.

Indbetaling kan ske på MobilePay nr. 40 96 40

Eller til Sydbank konto nr. 7713 2002429

I er naturligvis altid velkommen til at kontakte mig, på mail forsamlingshuslaeborg@gmail.com eller telefon 22 39 21 62 hvis der er spørgsmål, i forbindelse med Forsamlingshuset.

 

Med venlig hilsen

Læborg Forsamlingshus

 

 

 Formand:                                                                                 

Ejvind Christiansen                                                                             40 53 47 16

 Kasserer:                                                                                            

Torben Fuglsang                                                                                 22 39 21 62

 Udlejning:                                                                                           

Marrit Mikkelsen                                                                                 40 46 69 99

 E-mail:                                                            forsamlingshuslaeborg@gmail.com

 Hjemmeside                                                          www.laeborgforsamlingshus.dk

 CVR:                                                                                                   35 57 90 95

Nyt - depositum ved leje af forsamlingshuset gældende pr. 1. januar 2022

Ved reservation af forsamlingshus skal du som lejer betale et depositum der udgør kr. 1.600,- Dette fordeles efter følgende model: 1000,- for huset/rengøring, 500,- à conto el, 100,- i miljøgebyr.

Depositum indbetales inden 3 hverdage på Sydbank konto 7713-0002002429 eller via MobilePay nr. 409640, for at reservationen er gældende.

Når depositumet er rettidigt modtaget sendes en bekræftelse til dig pr. mail eller SMS. Derfor skal du som lejer, ved reservation, oplyse en e-mail eller et mobil nr. for, at vi kan sende bekræftigelsen.

Ydermere beder vi dig om at oplyse et kontonr. for at vi kan returnere depositumet efter endt lejemål.

Inden 30 dage efter arrangement dato tilbagebetales depositum, hvis rengøringen er tilfredsstillende. Dog fradrag for bortkommet / ødelagt service eller inventar.

(evt. større skader vil blive krævet erstattet/repareret på lejers regning uden om depositumordningen)

 Aflysning:

Aflyses reservationen mere end 30 dage før arrangement dato returneres det halve depositum (Kr. 500,-) og aflyses reservationen mindre end 30 dage før arrangement dato er depositummet tabt. (Årsag til dette er henlæggelse til administrationsgebyr, samt den begrænsede tid til genudlejning)

 


 

Udlejning:

Leje af forsamlingshuset eller en del heraf sker ved henvendelse til :    
               
Marrit Mikkelsen - Kirkebakken 2 - 6600 Vejen - 40 46 69 99
Telefontid i hverdage mellem 15:00 - 20:00  
     
               
         
               
Forsamlingshuset kan rumme 120 personer, hvilket også er det antal, der er service til.
- Man kan leje hele huset (store og lille sal) eller den lille sal alene.      
- Der er 20 stk. borde med målene 80 x 180cm, samt 10 stk. runde borde med diameter Ø150cm.    

 


 

Priser:

Vi tilbyder følgende faciliteter og udlejningsmuligheder:  

Store og lille sal (hele huset).....................2500,- kr

Lille sal alene........................................1150,- kr

 - ekstra dag...........................................500,- kr.

store sal (til møde).................................1150,- kr.

lille sal (til møde) ....................................700,- kr

El afregnes pr. kwh......................................5,- kr

Miljøgebyr .............................................100,- kr


 

Få 10% rabat på lejen ved at tegne et medlemskab i forsamlingshuset

Forsamlingshuset tilbyder at give 10% rabat på lejen til medlemmer af forsamlingshuset. Prisen for et medlemsskab er;

Enlige: kr. 100,-/år

Husstand: kr. 250,-/år)

Kontakt et medlem af Bestyrelsen hvis medlemskab ønskes.