Borgerdag 2016

Kære alle sammen, hermed lidt stemningsbilleder fra Læborgs Borgerdag d. 5. marts 2016, hvor der blev afholdt 4 general forsamlinger for hhv. LG&U, Multihuset, Forsamlingshuset og Læborg Lokalråd. I denne sammenhæng var der arrangeret aktiviteter til de mindste i Multihuset.
Efter de første 2 generalforsamlinger var der frokostpause efterfulgt af et foredrag af Louise T. Hansen der omhandlede hendes spændende tur til Ghana som DGI repræsentant. Efter foredraget blev de sidste to generalforsamlinger afholdt. Der var "flyvende" udskiftning af interesserede gennem hele dagen og alt i alt må det siges at være en succes med flot opbakning til alle seancer.
Tusind tak til alle for flot opbakning til arrangementet.