LÆBORG FORSAMLINGSHUS

Arkiv 2019

Bestyrelsen 2019/2020

Kære alle, bestyrelsen har nu konstitueret sig og posterne er forblevet uændret, bortset fra en enkelt post, hvilket betyder at vi har fået en ny formand; nemlig John Hansen. Tillykke med valget John og velkommen i bestyrelsen.

Generalforsmaling - Læborg forsamlingshus 2019

Ved dette års generalforsamling var formand Aase Hjorth og best. medlem Mette Højer på valg og ingen ønskede genvalg.
Ved valget af to nye bestyrelsesmedlemmer var der kun en kandidat opstillet; John Hansen, Læborggård, hvorfor Mette Højer valgte endnu en tørn i bestyrelsen grundet manglende kandidater.
Tusind tak til vores afgående formand Aase Hjorth for din kæmpe-kæmpe store indsats, dine altid gode input...og et tillykke med valget til John - velkommen i bestyrelsen og slutteligt TAK Mette, fordi snupper endnu en tørn og også tillykke med valget til dig :)
Den nye bestyrelse konstituerer sig medio marts.

Tusind tak til ALLE for Jeres store opbakning til dilettant - I var med til at gøre aftenen super sjov og Jeres engagement væltede næsten skuespillerne omkuld👍

03-03-2019

02-03-2019

05-03-2019

05-03-2019

05-03-2019

29-01-2019

Fastelavn 2019

...også 1000 tak for opbakning og deltagelse ved årets fastelavnsgudstjeneste og -fest i hhv. Læborg kirke og Læborg forsamlingshus - så mange flotte udklædninger og en rigtig glad og fin stemning Vild

Knap 50 børn og lidt flere voksne hyggede sig godt i nogle timer søndag eftermiddagCoolPå Læborg menighedsråd og Læborg forsamlingshus bestyrelses vegne.

Dilettant 2019 "Marskandiserbutikken"

Kære allesammen, efter lange og hårde forhandlinger har vores formand skaffet en supergod pris på smørrebrød (såkaldte snitter) til dilettant premiere lørdag aften; 22 kr/stk....så hold Jer endelig ikke tilbage med bestilllingerne - Bent er klar til at notere ned :)

Entréen til dilettant bliver følgende:

Torsdag aften, 1. generalprøve, kl. 19:00: 50 kr/person, inkl. kaffe
Lørdag eftermiddag 2. generalprøve, kl. 15:00: 50 kr./Pers., dog 25 kr./barn u/12 år.
Lørdag aften, premiere, kl. 19:00: 100 kr./pers.

Rigtig god fornøjelse.

Borgerdag; Læborg forsamlingshus' ordinære generalforsamling

Kære alle sammen, som nævnt i "Seneste nyt" d. 21/1 ville programmet for Læborg borgerdag blive oplyst ved en senere lejlighed (og det er nu):

...med forbehold for evt. tidsændringer:

09:30 Morgenmad + introduktion v. Steen Nielsen (Lokalrådet)
10:00 LG&U generalforsamling
11:15 Multihuset generalforsamling
12:00 Frokost
13:00 Læborg menighedsråd har ordet
13:15 Lokalrådets generalforsamling
14:15 Læborg forsamlingshus' generalforsamling
15:00 Afslutning v. Steen Nielsen (Lokalrådet)

På valg i år er;
Aase Hjorth (genopstiller ikke)
Mette Højer (genopstiller ikke)
Thomas Kou (genopstiller)

...derudover er begge suppleanter og revisorer, jf. vedtægterne, på valg.

VEL MØDT :)

Læborg forsamlingshus ordinære generalforsamling

Lørdag d. 23. februar afholder Læborg forsamlingshus ordinær generalforsamling som en del af Læborg borgerdag.
Til orientering afholdes der på dagen 4 ordinære generalforsamlinger LG&U, Multihuset, Lokalrådet samt Læborg forsamlingshus.
Information om tidspunkt, dagens forløb m.v. følger.
Vel mødt.
På bestyrelsens vegne

Fællesspisning med F&S i Læborg forsamlingshus

Kære alle sammen, på vegne af Familie og Samfund (Læborg) og Læborg forsamlingshus' bestyrelse vil vi gerne sige 1000 tak for, endnu en gang, at bakke op omkring fællesspisningen. Der var 108 tilmeldte som hyggede sig og nød den gode mad (2 retters menu) som F&S havde sørget for.

På F&S samt forsamlingshusets bestyrelsens vegne.

Fællessppisning i Læborg forsamlingshus

Årets første arrangement i forsamlingshuset er fællesspisning i samarbejde med Familie & Samfund d. 24. januar 2019, kl. 18:00 - 19:30.

Tilmelding til Sanne Ravn (F&S) senest d. 20. januar 2019 på SMS 21917275.

Pris kr. 50,- for voksne, børn under 12 er gratis.