LÆBORG FORSAMLINGSHUS

Arkiv 2020

Tak til sponsorerne for gaver til Læborg Forsamlingshus’ amerikanske lotteri 2019

Vejen Apotek

Home

Fri Bikeshop

Sy & Strik

Byen’s Bagel

Lady

Vejen Bageri

Idé Centret

Sydbank

EDC

Sloths Coiffure

Toyota

Danske Bank

Robotool

Sydjysk Reservedele

Din Tøjmand

L.K.J. Biler

Eblomsten

Au2parts

Matas

Profil Optik Heiredal

Zjoos

Sport24

Byens Brød og Café

Louis Nielsen

Oscar - Tøjexperten

DK Optik

Kipp

Nordea

Nybolig

Schelde

Sloth & Aaskov

Profil Optik

Vejen Dyrehospital

Imerco

Roseanne

Frøs Herreds Sparekasse

Photocare

Miss You

Flügger Farve & Hobby

Vejen Hudpleje

Innos Tools

HS-Jobguide

Hårtotten

Bog og Idé

Kim’s Gardiner

Mads & Stine

Nyby Auto

Café Orangeriet

Jysk

Vejen Erhvervsbeklædning

SJ Teknik

Østergård

VSH

Salon A

Café Vejen Golfklub

Læborg forsamlingshus' miljø "footprint" gøres mindre

Kære allesammen, i løbet af sommeren 2018 vil I opleve små ændringer (forbedringer ) på forsamlingshusets belysning. Vi har fået et godt tilbud på nye lamper og LED-lyskilder og kan derfor reducere energiforbruget på lys i store sal til 1/3, i lille sal til en 1/4 og endelig en halvering af energiforbruget på lys i køkkenet.

Derudover vil der komme nye lamper i udhæng ved indgangen, i entre/garderobe, toiletter samt over scene/bagindgang.

Udover en energibesparelse giver de nye LED lamper/lyskilder også en bedre lys intensitet, hvilket har været efterspurgt et stykke tid.

Ydermere har vi bag scenen fået opsat en luft-til-luft varmepumpe således, at vi også kan holde en stabil temperatur der og undgå kulde/træk fra scenen. Vi er derfor kommet så langt at det gamle oliefyr i kælderen nu ikke længere er nødvendigt og fjernes derfor  🙂

Håber forbedringerne bliver til alles tilfredshed.

Ny bestyrelse valgt ved Læborgs borgerdag d. 22/2 2020

Til borgerdagen i Læborg d. 22/2 kom forsamlingshusets ordinære generalforsamling som den sidste af 4 og der var fortsat mange tilhørere til stede efter en lang dag med masser af information m.v.v - 1000 tak for det. Det skal ikke være nogen hemmelighed at den afgående bestyrelse havde lidt betænkeligheder ved at være den sidste af 4 der skulle holde generalfosamling, men de bekymringer blev heldigvis gjort til skamme. Efter formandens beretning, der bl.a. løftede lidt af sløret for de udfordringer der er som udlejer, blev de godkendt af forsamlingen ligesom det udmærkede regnskab også blev godkendt. Vi fik vi sagt pænt farvel til Bent Madsen for sin lange og store indsats med rigtig mange gøremål for forsamlingshuset og ligeledes blev der sagt pænt farvel til Freder Ravn for sin lige så lange, omend længere, indsats som revisor for forsamlingshuset. TAK FOR JERES INDSATS GENNEM ÅRENE!

Peter Surrow takkede også af, men har lovet at vedligeholde denne hjemmeside efter bedste evne og Lene M. Sørensen skiftede kasket fra daglig bogholder for forsamlingshuset til revisor (nu da pladsen var blevet ledig 🙂) Suppleant Marianne Enemark ønskede heller ikke genvalg og vi takker hende for at stå til rådighed gennerm årene.

Der skal lyde en stor velkomst til de to nye bestyrelsesmedlemmer; det er kendte ansigter i lokalsamfundet og i det frivillige arbejdsliv; Ejvind Christiansen og Torben Fuglsang. Ligeledes en velkomst til Liselotte Hansen som suppleant i stedet for Marianne Enemark.

Den nye bestyrelse konstituerer sig snarest og vi ønsker dem det bedste.

Bankospil 2020 aflyst

Forsamlingshusets bestyrelse har efter den seneste udvikling af COVID-19-19 situationen valgt, og det er med tungt hjerte og sind, at aflyse årets bankospil.
Det forlyder at det er første gang nogensinde, at dette legendariske bankospil skal aflyses.
Vi håber, at det kan gennemføres i 2021.

Dagsorden for Læborg forsamlingshus generalforsamling

Læborg forsamlingshus' vedtægter §4:


Generalforsamling:
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent / referrent / stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning om forsamlingshusets virksomhed i det forløbende år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse / suppleant
6. Valg af revisor
7. evt.

HUSK: Læborg forsamlingshus ordinære generalforsamling Lørdag d. 22. februar 2020 Kl. 14:15

Lørdag d. 22. februar 2020 Kl. 14:15: Læborg forsamlingshus ordinære generalforsamling afholdes vanen tro som en del af Læborgs borgerdag (i Læborg forsamlingshus).

I år er der særligt brug for Jeres opmærksomhed og deltagelse. Mangeårigt medlem af bestyrelsen Bent Madsen og Peter Surrow er på valg og begge d’herrer ønsker ikke genvalg, ydermere ønsker suppleant Marianne Enemark heller ikke genvalg.. Opfordringen herfra skal lyde, at I alle meget gerne må tænke over, om I ikke har lyst til at være en del af husets bestyrelse…

Lidt mere firkantet sagt; der SKAL findes to bestyrelsesmedlemmer for at huset kan bestå!!!

Som udgangspunkt består en post i at deltage i ca. 5 best. møder/år af 1 times varighed, deltage som aktiv hjælp i/ved arrangementer (borgerdag, fastelavn, Hundsbæk Plantages gen. Forsamling, dilettant (hvert andet år) en årlig hovedrengøring af huset) Mindre renoverings/vedligeholdelses opgaver kan forekomme, hvor man også deltager i det omfang man kan og typisk sammen med andre lokale borgere. I samme omgang betyder dette også at vores stabile gulvvasker og rengøringsassistent (Bent) ikke længere er tilgængelig og økonomisk ansvarlige og kreative løsningsforslag er velkomne og bedes gives/sendes til bestyrelsen eller foreslås på selve generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Peter Surrow